„ინტერ რაოს“ ინტერესები საქართველოში

ინტერ რაო (ИНТЕР РАО ЕЭС) რუსული მსხვილი ენერგო ჰოლდინგია, რომელიც საქართველოში ენერგეტიკის ბაზრის  მნიშვნელოვან წილს ფლობს.

დეტალურად

საქართველოს შეცვლილი საზღვრები

სეპარატისტული რეჟიმების მიერ მიტაცებული და რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიები

დეტალურად